تلف شدن آبزیان رودخانه بشار در سکوت کامل مسئولان+تصاویر

“بشار” یک سرمایه بزرگ و موهبتی الهی به فرزندان دیار کهگیلویه و بویراحمد در گذشته، حال و آینده بوده که انتظار می‌رود مسئولان و متولیان امر در حفظ و حراست از این سرمایه کم نظیر کوشا باشند زیرا در صورت ادامه این روند بی توجهی و بی خیالی، باید در مقابل فرزندان خود در آینده پاسخگو باشند.