رئیس فنی و حرفه ای شهرستان چرام جوانان زیر ۲۱ را به بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت دعوت کرد

به گزارش مهردنا، حبیب الله آبرومندپناه عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در ۴۳ رشته و ۶ گروه تخصصی برگزار می شود، گفت: این دوره از مسابقات با همکاری و مشارکت نهادهای آموزشی، شرکای بخش دولتی و خصوصی اجرا می گردد. رئیس فنی و حرفه ای شهرستان چرام