مشترکان غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد کام مردم را تشنه کرده‌اند

مشترکان غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد کام مردم را تشنه کرده‌اند

یکی از اهالی شهرک امام علی(ع) یاسوج به مهر دنا می‌گوید: مانده‌ام که چگونه در این شهر در حالی می‌دانند تنش آبی وجود دارد ولی روزانه آب شرب زیادی به دلیل بی توجهی خانواده‌ها در خیابان سرازیر و به جوی آب می‌ریزد.

مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

نصب شیر آب در پشت کنتور و دستکاری در کنتور آب و مصرف بی حساب و کتاب آب به گونه‌ای که با هدف پر کردن اوقات بیکاری به شستن خیابان‌ها مشغول شویم هنر نیست شاید یک خیابان بعد از خیابان محل زندگی ما افراد دیگری حتی آب شرب نداشته باشند.