۶ ماه با دانشگاه علوم پزشکی/ از تمرکز بر رضایتمندی عامه مردم تا حل مسائل و بحران‌های ناشی از سیاست‌ها و فرایندهای غلط

۶ ماه با دانشگاه علوم پزشکی/ از تمرکز بر رضایتمندی عامه مردم تا حل مسائل و بحران‌های ناشی از سیاست‌ها و فرایندهای غلط

ناگفته پیداست که اجرای این سیاست‌ها منجر به حذف برخی افراد، روابط و نفوذها می گردد که چندان به مذاق برخی منتقدین خوش نیامده و زمینه ساز فضاسازی‌ها ، نقدهای شتابزده و برخی اقدامات نامتعارف از سوی این عزیزان شده است.

مدیری که بدون هیاهو کار می‌کند/ وقتی جنجال آفرینی باج گیران در اراده مدیر جهادی تاثیری ندارد

مدیری که بدون هیاهو کار می‌کند/ وقتی جنجال آفرینی باج گیران در اراده مدیر جهادی تاثیری ندارد

پرویز یزدان‌پناه بدون هیاهو و تبلیغات رسانه‌ای کمر همت برای کمک به توسعه شاخص‌های بهداشتی و درمانی و بازگشت به ریل آکادمیک این دانشگاه بسته و توجهی به باج گیران و منفعت طلبان ندارد و مسیر ترسیم شده را بدون حتی نیم نگاهی به حواشی ادامه می‌دهد.