بام پایتخت طبیعت ایران روشن شد

بام پایتخت طبیعت ایران روشن شد

پارک بکر و طبیعی جنگلی یاسوج به مساحت بیش از ۹۳۰ هکتار فاقد زیرساخت‌های مختلف از جمله آب شرب، روشنایی و …بوده به گونه‌ای که به محض تاریکی شب دیگر امنیت لازم برای حضور مسافران و گردشگران در این پارک زیبا وجود نداشت.

پرده برداری جبار کیانی از دست‌های پشت پرده مناقصات پروژه‌های عمرانی/کدام نماینده مجلس در پروژه‌های عمرانی رانت خواری می‌کند؟

پرده برداری جبار کیانی از دست‌های پشت پرده مناقصات پروژه‌های عمرانی/کدام نماینده مجلس در پروژه‌های عمرانی رانت خواری می‌کند؟

وی با تاکید بر اینکه پیمانکاران خواستار توزیع عادلانه همین حداقل منابع در یک فضای سالم و همراه با عدالت هستند، ادامه داد: برخی رفتارهای سیاسی در فضای کسب و کار استان غذاب اور است به طوری که برخی مواقع مدیران ناخواسته تحت تاثیر فشارهای سیاسیون قرار می‌گیرند.