گره بانک‌ها بر بخت وام ازدواج/ در ترکیه به جوانان، چهار هزار دلار یارانه ازدواج می‌دهند

گره بانک‌ها بر بخت وام ازدواج/ در ترکیه به جوانان، چهار هزار دلار یارانه ازدواج می‌دهند

در ترکیه به جوانان، چهار هزار دلار یارانه می‌دهند. در ابتدای ازدواج، جوانان از بازپرداخت وام‌هایی که از نهاد رسمی گرفته‌اند، معاف می‌شوند. دولت به پس انداز مسکن جوانان، ۱۵ درصد می‌افزاید و کمک می‌کند تا با حسابهای ۵ ساله صاحب خانه شوند.

پاسخ های مبهم مدیران مردم را آزرده تر می کند/اجازه ندهید مسئولان متخلف به جایگاه نظام خدشه وارد کنند

پاسخ های مبهم مدیران مردم را آزرده تر می کند/اجازه ندهید مسئولان متخلف به جایگاه نظام خدشه وارد کنند

تقاضا داریم دستگاه های نظارتی و قضایی همانند اقدامات مقتدرانه سابق خود اجازه ندهند این موج دادخواهی گروه های مختلف مردمی در داخل استان تبدیل به آتش زیر خاکستر، عقده و دمل چرکین شود.

جوانان بیکار قربانی بی کسی شده‌اند

جوانان بیکار قربانی بی کسی شده‌اند

اگر دلسوز کشور و انقلاب هستیم باید طوری عمل کنیم که نور امید در دل مردم بویژه جوانان روشن شود تا خدایی ناکرده زحمات خویش را بی فایده و عبث ندانند.