هدایت‌خواه: روز شمار نابودی اسرائیل را نصب می‌کنیم تا کینه و دشمنی خود را نسبت به دشمنان زنده نگه داریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهردنا، ستار هدایتخواه نماینده ادوار گذشته بویراحمد و دنا در مجلس در گفت‌وگویی  افزود: تکلیف حمایت از مستضعفان عالم را داریم و از وصایای حضرت امیر(ع) است که دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشیم، ملتی که ۷۰ سال است تحت ستم هستند و اندکی باقیمانده در غزه تحت ستم قرار