مطالبات 200 میلیارد تومانی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از مشترکین برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، میزان مطالبات این شرکت از مشترکین برق استان را 200 میلیارد تومان عنوان و اظهارداشت: بیشترین بدهی مربوط به ادارات دولتی و شرکت های خدمات رسان با رقمی معادل 80 میلیارد تومان است.   به گزارش مهر دنا، ” جمال معتمدی زاده ” در نشست وصول