هشدار به فتنه گران؛حرف آخر را اول می‌زنیم

هشدار به فتنه گران؛حرف آخر را اول می‌زنیم

از سویی دیگر، شخصیت‏ زدگی در طول تاریخ، اندیشه و وجدان مردم را تحت‏ الشعاع قرار داده و چهره‏ های به ظاهر حق به جانب، دست‏مایه ایجاد شبهه و تلبیس امر بر مردمان ساده‏ لوح شده‏ اند.

احمدی نژاد؛ زبیری که یک شبه همه چیز را خراب کرد

احمدی نژاد؛ زبیری که یک شبه همه چیز را خراب کرد

امروز نیز شاهد ان بودیم که محمود احمدی نژاد با وجود دلسوزی رهبر عزیز و منع ایشان از حضور در انتخابات به سخن رهبر عزیز اعتنایی نکرد و با مشتی دلایل عوام فریب اقدام به ثبت نام کرد که این امر موجب خوشحالی سران فتنه شد.