اجرای پویش زاگرس سبز در تپه‌ های  چرام آغاز شد

بذرکاری بادام در راستای احیای جنگل های زاگرس موسوم به طرح زاگرس سبز در منطقه طاق دشت روستای تمبی از توابع بخش مرکزی و چرام با حضور مسئولان ؛نهادها و هیات های ورزشی و مردم انجام شد.   به گزارش مهر دنا، امروز چهارشنبه ۱۱آذرماه ۱۴۰۰در پاسخ به پویش همگانی احیای جنگل های زاگرس موسوم