درخواست استاندار کهگیویه و بویراحمد از آب منطقه‌ای؛ منتقدان احداث پتروشیمی مارگون توجیه شوند

وی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه احداث پتروشمی مارگون بویراحمد در زمینه آب مورد نیاز این طرح صنعتی که برخی معتقدند با تخصیص آب مورد نیاز آن مزارع پایین دست خشک می‌شوند، عنوان کرد: اول اینکه احداث این طرح در شرایط فعلی” نه به باره و نه به داره” ولی باید مردم توجیه شوند.

تلف شدن آبزیان رودخانه بشار در سکوت کامل مسئولان+تصاویر

“بشار” یک سرمایه بزرگ و موهبتی الهی به فرزندان دیار کهگیلویه و بویراحمد در گذشته، حال و آینده بوده که انتظار می‌رود مسئولان و متولیان امر در حفظ و حراست از این سرمایه کم نظیر کوشا باشند زیرا در صورت ادامه این روند بی توجهی و بی خیالی، باید در مقابل فرزندان خود در آینده پاسخگو باشند.