نگرانی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بی توجهی به خواسته به‌حق صنعتگران‌

نگرانی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بی توجهی به خواسته به‌حق صنعتگران‌

واحد تولیدی که روغن‌های غیرقابل مصرف را دوباره احیاء کرده و علاوه بر جلوگیری آن در آسیب رساندن به محیط زیست به کشورهای دیگر صادر می‌کند و ضمن ارز آوری، اشتغال پایداری ایجاد کرده باید مورد حمایت قرار گیرد.

میزان صادرات در کهگیلویه و بویراحمد بعد از ۱۱ سال ثابت مانده است

میزان صادرات در کهگیلویه و بویراحمد بعد از ۱۱ سال ثابت مانده است

صادرات در استان مغفول مانده معلوم نیست متولی این بخش کیست؟ طبق بررسی‌های می‌دانی خبرنگاران تسنیم در ۸ سال گذشته ریالی برای معرفی محصولات تولیدی، برگزاری نمایشگاه و حضور در نمایشگاه‌های بین المللی، بازاریابی و… هزینه نشده است.