پاسخی به مصاحبه خلقی پور؛ درخت بی ریشه هیمه ای بیش نیست

پاسخی به مصاحبه خلقی پور؛ درخت بی ریشه هیمه ای بیش نیست

برزین آراسته نوشت: جناب آقای دکتر خلفی پور با اهدای سلام و تهیات مصاحبه شما را خواندم و بنده را برآن داشت تا جوابیه ای به سخنان متعصبانه شما ارایه نمایم در بخشی از مصاحبه جنابعلی نگاه و خواست انحصارطلبی در جریان اصولگرا کاملا مشهود بود که دور از اخلاق و منش انقلابی گریست ۱-فرمودید