روایت وزیر سابق بهداشت از شهید دهراب پور

دبیرستان نمونه توحید(دبیرستان دانشگاه شیراز)، جایگاهی بود که ورود به آن آسان نبود. امتحانات سختی را باید می گذراندید و بعد برای این که بمانید، باید تلاش شبانه روزی می کردید تا در بالاترین سطح علمی ممکن باقی بمانید و گرنه بسیار ممکن بود که عذر شما را بخواهند.