عطش ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در کهگیلویه بزرگ/ ثبت نخستین داوطلب استان در کهگیلویه / حضور سه نفر از بانوان + مشخصات داوطلبان

عطش ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در کهگیلویه بزرگ/ ثبت نخستین داوطلب استان در کهگیلویه / حضور سه نفر از بانوان + مشخصات داوطلبان

عطش ثبت نام در دور یادزهم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ به حدی زیاد بود، به طوریکه از همه اقشار جوان و پیر، زن و مرد، بیکار و شاغل، کارمند و غیرکارمند و سیاسی و غیر سیاسی را می توان در بین این ثبت نام کنندکان مشاهده کرد.

هجوم کاندیدا وبی انگیزگی مردم….

هجوم کاندیدا وبی انگیزگی مردم….

مردم دیگر کلید تغییر و آینده روشن را در دست هیچ گروه، حزب و حتی شخصی جستجو نمی کنند، شرایطی اجتماعی حاکم بر کشور بشدت آلوده ی منفعت طلبی شده و انتخابات برای عده ای از افراد جولانگاه کسب منفعت خواهد بود.