بعد از گذشت ۵۰ روز؛پروژه‌ آسفالت معابر “مهریان” و “بلهزار” یاسوج اندر خم یک کوچه ماند

بعد از گذشت ۵۰ روز؛پروژه‌ آسفالت معابر “مهریان” و “بلهزار” یاسوج اندر خم یک کوچه ماند

۲۷ اردیبهشت ماه امسال با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با کبکبه و دبدبه پروژه آسفالت معابر محلات «بلهزار» و «مهریان» بویراحمد کلنگ زنی ولی درست بعد از گذشت ۵۰ روز این پروژه اندر خم یک کوچه مانده است.