مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

نصب شیر آب در پشت کنتور و دستکاری در کنتور آب و مصرف بی حساب و کتاب آب به گونه‌ای که با هدف پر کردن اوقات بیکاری به شستن خیابان‌ها مشغول شویم هنر نیست شاید یک خیابان بعد از خیابان محل زندگی ما افراد دیگری حتی آب شرب نداشته باشند.

ارائه مقاله و سخنرانی مدیرعامل آبفای استان در همایش ملی دیپلماسی آب

ارائه مقاله و سخنرانی مدیرعامل آبفای استان در همایش ملی دیپلماسی آب

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این همایش با ارائه مقاله”ضرورت به کارگیری دیپلماسی آب در حل چالش های آبی ایران با همسایگان” شرایط آبهای مرزی مشترک کشور با همسایگان و برنامه های لازم را در قالب هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب تبیین نمود.