چهار انتصاب جدید در شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد

چهار انتصاب جدید در شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد

طی احکامی طهمورث گودرزی به عنوان معاونت نظارت بر بهره‌برداری، غلامحسین گشتاسب به عنوان معاون خدمات مشترکین و درآمد، مصطفی مصطفی پور به عنوان رئیس اداره آب و فاضلاب شهری مادوان و محمدزمان پاراد به عنوان مدیر ایمنی و بهداشت شرکت آبفای استان منصوب شدند.

مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

مردم کهگیلویه و بویراحمد برای مدیریت بحران کم آبی چه وظیفه‌ای دارند؟

نصب شیر آب در پشت کنتور و دستکاری در کنتور آب و مصرف بی حساب و کتاب آب به گونه‌ای که با هدف پر کردن اوقات بیکاری به شستن خیابان‌ها مشغول شویم هنر نیست شاید یک خیابان بعد از خیابان محل زندگی ما افراد دیگری حتی آب شرب نداشته باشند.