‍‍ ‍‍ قتل عام سی‌سخت

‍‍ ‍‍ قتل عام سی‌سخت

انتشار تصاویری از قطع درختان کهنسال بلوط به بهانه‌ی تعریض جاده سی‌سخت_یاسوج، نام این شهر کوچک یعنی سی_سخت را در فضای رسانه ای کشور بر سر زبان ها انداخت و خبر این قتل عام در صدر اخبار محیط زیستی کشور نشست.

چاقو بر گردن اصولگرایان بویراحمد و دنا

چاقو بر گردن اصولگرایان بویراحمد و دنا

گویا با نشست ها و مباحثه های گوناگون اشخاصی از این جریان تعمدا و یا سهوا (غفلت از حق) چاقو بر گردن این جریان گذاشته اند و با منفعت طلبی جریانی خود، در صدد لطمه بزرگی به این جریان هستند.

‍‍ ‍‍ ‍‍ آتش در نیستانِ سرمایه‌گذاری

‍‍ ‍‍ ‍‍ آتش در نیستانِ سرمایه‌گذاری

به استناد و استشهاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استان ما از منظر شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در کنار استان تهران در وضعیت وخیم و عجیب و فجیعی (به نام نامناسب‌ترین وضعیت) قرار دارد!

بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه، آشنای غریبه ، هم او ،که به رسمِ وارونه زمانه ما ،برای مردمان زادگاهش نامی نچندان آشنا و برای دیگران، نام و نشانی در قدّ و قوّاره ی هنرمندی بزرگ و صاحب سبک، شاعری توانا ،انسانی وارسته و نویسنده ای بنام باآثاری ماندگار از خود به یادگار نهاد.

نمایان بودن دست چدنی اصلاحات زیر دستکش مخملی!

نمایان بودن دست چدنی اصلاحات زیر دستکش مخملی!

ما به طور کل به مثابه کارشکنی ها و ضد ارزشهایی که مقابل حکومت انبیاء الهی و معصومین وجود داشته است و به طور خاص حکومت دینی ما مستثنی از عوامل نفاق نیست زیرا نفاق در طول هزار و چهارصد سال به اسلام ضربات جبران ناپذیدی وارد کرده است