هجوم کاندیدا وبی انگیزگی مردم….

هجوم کاندیدا وبی انگیزگی مردم….

مردم دیگر کلید تغییر و آینده روشن را در دست هیچ گروه، حزب و حتی شخصی جستجو نمی کنند، شرایطی اجتماعی حاکم بر کشور بشدت آلوده ی منفعت طلبی شده و انتخابات برای عده ای از افراد جولانگاه کسب منفعت خواهد بود.

‍‍ ‍‍ قتل عام سی‌سخت

‍‍ ‍‍ قتل عام سی‌سخت

انتشار تصاویری از قطع درختان کهنسال بلوط به بهانه‌ی تعریض جاده سی‌سخت_یاسوج، نام این شهر کوچک یعنی سی_سخت را در فضای رسانه ای کشور بر سر زبان ها انداخت و خبر این قتل عام در صدر اخبار محیط زیستی کشور نشست.

چاقو بر گردن اصولگرایان بویراحمد و دنا

چاقو بر گردن اصولگرایان بویراحمد و دنا

گویا با نشست ها و مباحثه های گوناگون اشخاصی از این جریان تعمدا و یا سهوا (غفلت از حق) چاقو بر گردن این جریان گذاشته اند و با منفعت طلبی جریانی خود، در صدد لطمه بزرگی به این جریان هستند.

‍‍ ‍‍ ‍‍ آتش در نیستانِ سرمایه‌گذاری

‍‍ ‍‍ ‍‍ آتش در نیستانِ سرمایه‌گذاری

به استناد و استشهاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استان ما از منظر شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در کنار استان تهران در وضعیت وخیم و عجیب و فجیعی (به نام نامناسب‌ترین وضعیت) قرار دارد!

بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه

بیاد حسین پناهی دژِکوه، آشنای غریبه ، هم او ،که به رسمِ وارونه زمانه ما ،برای مردمان زادگاهش نامی نچندان آشنا و برای دیگران، نام و نشانی در قدّ و قوّاره ی هنرمندی بزرگ و صاحب سبک، شاعری توانا ،انسانی وارسته و نویسنده ای بنام باآثاری ماندگار از خود به یادگار نهاد.