مصوبه واگذاری شهربازی پارک مهرورزی شورای شهر یاسوج ابطال شد

مصوبه واگذاری شهربازی پارک مهرورزی شورای شهر یاسوج ابطال شد

در نشست کمیته تطبیق شهرستان بویراحمد با حضور نماینده وزارت کشور، دستگاه قضایی و نماینده شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه شورای شهر یاسوج مبنی بر واگذاری شهربازی پارک مهرورزی این شهر بدون مزاید برای مدت سه سال، ابطال شد.

مدیران کهگیلویه و بویراحمد رفوزه شدند

مدیران کهگیلویه و بویراحمد رفوزه شدند

اخلاق مدیریتی و عدم توجه به آن موضوعی است که اگر به آن توجه نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات مانند بکارگیری خانوادگی نیرو در ادارات خواهد شد و ارتباط مستقیمی با استمرار محرومیت‌ها دارد.

کدام عضو شورای شهر یاسوج با دست خالی آمد و با دست خالی می رود

کدام عضو شورای شهر یاسوج با دست خالی آمد و با دست خالی می رود

آقای اردشیری را همه می شناسند که هیچ گاه دنبال متاع دنیوی و اهداف شخصی نبوده اند و نخواهد بود و مطمئنا از معدود افرادی است که با دست خالی به شورا راه یافته و با دست خالی هم این دوره را با سرافرازی همانند نامش به سرانجام خواهد رساند.