سفر قالیباب به یاسوج صحت ندارد

سفر قالیباب به یاسوج صحت ندارد

یکی از اعضای مجمع اصولگرایان بویراحمد و دنا سفر محمدباقر قالیباب شهردار اسبق تهران به یاسوج با هدف اجماع اصولگرایان را رد کرد و گفت: این خبر از اساس کذب است.؛