شائبه انصراف این‌بار به نفع زارعی/باور کنید تا یکسال نمی‌توانم الف را یاد یک دانش آموز بدهم/جامعه سرشار از بی عدالتی نیست/ معتقد به قومیت نیستم

شائبه انصراف این‌بار به نفع زارعی/باور کنید تا یکسال نمی‌توانم الف را یاد یک دانش آموز بدهم/جامعه سرشار از بی عدالتی نیست/ معتقد به قومیت نیستم

وی در زمینه گرایش سیاسی‌اش گفت: اصلاحات را در کشور قبول دارم و پیروز شد و پیروزی به این بود که همه به این نتیجه رسیدند باید اصلاحات صورت بگیرد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود کشور نیاز به اصلاحات دارد اما با حفظ اصول .

واکنش حاج دهرابپور به کاندیداتوریش در انتخابات بویراحمد

واکنش حاج دهرابپور به کاندیداتوریش در انتخابات بویراحمد

حاج دهرابپور در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر دنا که آیا صحت دارد برای انتخابات آینده مجلس در حوزه انتخابیه بویراحمد قصد حضور به عنوان کاندیدا را دارید؟ گفت: حضور و شرکت در انتخابات را برای خود یک وظیفه و تکلیف شرعی می‌دانم.