شائبه انصراف این‌بار به نفع زارعی/باور کنید تا یکسال نمی‌توانم الف را یاد یک دانش آموز بدهم/جامعه سرشار از بی عدالتی نیست/ معتقد به قومیت نیستم

شائبه انصراف این‌بار به نفع زارعی/باور کنید تا یکسال نمی‌توانم الف را یاد یک دانش آموز بدهم/جامعه سرشار از بی عدالتی نیست/ معتقد به قومیت نیستم

وی در زمینه گرایش سیاسی‌اش گفت: اصلاحات را در کشور قبول دارم و پیروز شد و پیروزی به این بود که همه به این نتیجه رسیدند باید اصلاحات صورت بگیرد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود کشور نیاز به اصلاحات دارد اما با حفظ اصول .

انتقاد قائم مقام حزب مهدی کروبی از روحانی

انتقاد قائم مقام حزب مهدی کروبی از روحانی

مسئولان دانشگاه‌ها از اینکه در دانشگاه مسائل سیاسی مطرح می‌شود نگران نباشند، طرح مسائل، اخبار و تحلیل‌های سیاسی هیچگونه ضرری برای دانشگاه و امنیت دانشجویان ندارد، بلکه جزء لوازم و ضرورت‌های دانشگاه است که باید به آن توجه کنند.