جابجایی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیشتر بازار گرمی است؛ گزینه‌های جدی ۱۳ استانداری کشور را بیشتر بشناسید+ اسامی و سوابق

جابجایی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیشتر بازار گرمی است؛ گزینه‌های جدی ۱۳ استانداری کشور را بیشتر بشناسید+ اسامی و سوابق

این روزها بحث جابجایی استانداران فعلی کهگیلویه و بویراحمد و لرستان داغ بوده که با بررسی‌های انجام شده طرح این مسئله بیشتر بازار گرمی برخی نزدیکان این دو استاندار برای توانمند نشان دادن آنان است.؛