کسب گواهینامه ایزو۱۷۰۲۵ توسط آزمایشگاه مرکزی آبفا کهگیلویه  و بویراحمد

کسب گواهینامه ایزو۱۷۰۲۵ توسط آزمایشگاه مرکزی آبفا کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تلاش هایی که برای تجهیز و ارتقاء آزمایش مرکزی آبفای استان صورت، گرفت عنوان کرد: برورسانی و استفاده از مدرن ترین تجهیزات در آزمایشگاه های آبفای استان در دستور کار قرار گرفت.

تجهیز آزمایشگاه مرکزی آبفای کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه کروماتوگرافی/افزایش سرعت آنالیز نمونه های آب و فاضلاب

تجهیز آزمایشگاه مرکزی آبفای کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه کروماتوگرافی/افزایش سرعت آنالیز نمونه های آب و فاضلاب

صداقت هزینه خرید این دستگاه بیش از ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سرعت آنالیز این دستگاه تا ۲۰ برابر بیشتر از روش‌های قبلی است و در کمتر از یک ساعت آنالیز کامل نمونه‌های دریافتی انجام می‌گیرد.