شمارش معکوس برای زیر گرفتن “غلام ” با کلید واژه ” چی شد وعده‌ها”؟!/دیلی‌ها باد معمار اقتصاد را خالی کردند+عکس

شمارش معکوس برای زیر گرفتن “غلام ” با کلید واژه ” چی شد وعده‌ها”؟!/دیلی‌ها باد معمار اقتصاد را خالی کردند+عکس

جایی که تاجگردون رفته بود تا در دیار اصولگرایان شوی تبلیغاتی راه بندازد و سوار بر موج شود به آرامی دست بر روی کرمکش گذاشته و بادش را خالی کردند تا استارت یک بازی قشنگ با شیر بی یال و دم اقتصاد را از هم اکنون بزنند.

عدل هاشمی، حاج زارعی را سنگ روی یخ کرد/کنایه عجیب تاجگردون به هاشمی و زارعی: من در جلسات برنامه و بودجه شرکت می‌کنم شما در نشست‌های امر به معروف

عدل هاشمی، حاج زارعی را سنگ روی یخ کرد/کنایه عجیب تاجگردون به هاشمی و زارعی: من در جلسات برنامه و بودجه شرکت می‌کنم شما در نشست‌های امر به معروف

غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا در این نشست از مدیران می‌خواهد اول اعتبار را تخصیص دهند بعد موافقتنامه را مبادله کنند که عدل هاشمی هنگام صحبت‌هایش گریزی به سخنان زارعی زد و نماینده بویراحمد را سنگ روی یخ کرد.